• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 N576 - T367
    Đồ án tốt nghiệp: Chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại quận 2 /
DDC 720
Tác giả CN Nguyễn, Thao
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại quận 2 / Nguyễn Thao; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2020
Mô tả vật lý 64 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Quận 2
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Tác giả(bs) CN Phạm, Đăng Tuấn Lâm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117146
0026
00459DD3F3E-61BB-4371-8F61-09A6B4C884E6
005202008240948
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200824094807|btamnt2|y20200820131926|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bN576 - T367
100 |aNguyễn, Thao
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại quận 2 / |cNguyễn Thao; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2020
300 |a64 tr. ; |c29 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aQuận 2
653 |aNhà cao tầng
700 |aPhạm, Đăng Tuấn Lâm
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/24082020/nguyenthao_001thumbimage.jpg
890|c1