DDC 720
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Kiến trúc thư viện / Nguyễn, Thị Vân Anh
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 35 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Thư viện
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117147
0026
004C6BD5149-A596-4CB0-9CBD-C078E96AE0AE
005202008250815
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200825081512|bhoaitm|y20200820132409|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bN576 -
100 |aNguyễn, Thị Vân Anh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Kiến trúc thư viện / |cNguyễn, Thị Vân Anh
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a35 tr. ; |c29 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aThư viện
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/25082020/nguyenthivananh_001thumbimage.jpg
890|c1