DDC 720
Tác giả CN Trần, Cao Lãnh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Khách sạn du lịch biển Đà Nẵng / Trần Cao Lãnh; Bùi Minh Huy Tước (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Đà Nẵng
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117148
0026
00454272824-57CB-4651-BD56-6D40048DEAC4
005202008250832
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200825083203|bhoaitm|y20200820133010|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bT772 - L287
100 |aTrần, Cao Lãnh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Khách sạn du lịch biển Đà Nẵng / |cTrần Cao Lãnh; Bùi Minh Huy Tước (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a65 tr. ; |c29 cm.
653 |aKhách sạn
653 |aKiến trúc
653 |aĐà Nẵng
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/25082020/trancaolanh_001thumbimage.jpg
890|c1