• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 V872 - T367
    Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm quảng bá du lịch và phát triển làng nghề truyền thống từ dừa của Bến Tre /
DDC 720
Tác giả CN Võ, Hoàng Thân
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm quảng bá du lịch và phát triển làng nghề truyền thống từ dừa của Bến Tre / Võ Hoàng Thân; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 52 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Bến Tre
Từ khóa tự do Trung tâm quảng bá du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm, Đăng Tuấn Lâm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117150
0026
004E4729F4C-D40C-4962-B9A1-DA813991987E
005202008250855
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200825085519|bhoaitm|y20200820133516|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bV872 - T367
100 |aVõ, Hoàng Thân
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Trung tâm quảng bá du lịch và phát triển làng nghề truyền thống từ dừa của Bến Tre / |cVõ Hoàng Thân; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a52 tr. ; |c29 cm.
653 |aBến Tre
653 |aTrung tâm quảng bá du lịch
653 |aKiến trúc
700 |aPhạm, Đăng Tuấn Lâm
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/25082020/vohoangthan_001thumbimage.jpg
890|c1