• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 V996 - K451
    Đồ án tốt nghiệp: Khu phức hợp cao ốc văn phòng và căn hộ, thương mại - quận 2, TP. Hồ Chí Minh /
DDC 720
Tác giả CN Vy, Trương Nhật Khải
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Khu phức hợp cao ốc văn phòng và căn hộ, thương mại - quận 2, TP. Hồ Chí Minh / Vy Trương Nhật Khải; Bùi Minh Huy Tước (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2020
Mô tả vật lý 46 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Căn hộ
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117151
0026
00478FE68FD-187F-4865-BF5E-C98863A84A5D
005202008250906
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200825090609|bhoaitm|y20200820133747|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bV996 - K451
100 |aVy, Trương Nhật Khải
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Khu phức hợp cao ốc văn phòng và căn hộ, thương mại - quận 2, TP. Hồ Chí Minh / |cVy Trương Nhật Khải; Bùi Minh Huy Tước (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2020
300 |a46 tr. ; |c29 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aCăn hộ
653 |aNhà cao tầng
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/25082020/vytruongnhatkhai_001thumbimage.jpg
890|c1