DDC 005.8
Tác giả CN Ferraro, Phillip
Nhan đề Cyber security : Everything an executive needs to know / Phillip Ferraro
Thông tin xuất bản US : Hasmark Publishing, 2016
Mô tả vật lý 130 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do An ninh mạng
Từ khóa tự do Cyber security
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10118091-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117152
0025
004608E4CEE-67B6-45DE-BDAA-94F4532CD0D0
005202008281618
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781988071206|c1.116.000 VNĐ
039|a20200828161811|bvulh|y20200828161310|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a005.8|bF376 - P557
100 |aFerraro, Phillip
245 |aCyber security : |bEverything an executive needs to know / |cPhillip Ferraro
260 |aUS : |bHasmark Publishing, |c2016
300 |a130 tr. ; |c24 cm.
653 |aAn ninh mạng
653 |aCyber security
653 |aCông nghệ thông tin
691 |aAn ninh mạng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10118091-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 8/1thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118091 Kho sách chuyên ngành 005.8 F376 - P557 Sách ngoại văn 1
2 10118092 Kho sách chuyên ngành 005.8 F376 - P557 Sách ngoại văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào