DDC 658.4033
Tác giả CN M875, C591
Nhan đề Quantitative approaches in business studies / Clare Morris
Lần xuất bản 8th edition
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2012
Mô tả vật lý 520 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Decision making
Từ khóa tự do Mathematical models
Từ khóa tự do Statistical methods
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10118093-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117153
0025
004E6857E8B-9C6B-45E9-83D2-5921B15F0EE6
005202009221524
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9780273738633|c1.358.000 VNĐ
039|y20200922152425|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a658.4033|bMorris, Clare
100 |aM875, C591
245 |aQuantitative approaches in business studies / |cClare Morris
250 |a8th edition
260 |aNew York : |bPearson, |c2012
300 |a520 tr. ; |c27 cm.
653 |aDecision making
653 |aMathematical models
653 |aStatistical methods
691 |aQuản trị du lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10118093-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/1thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118093 Kho sách chuyên ngành 658.4033 M875 - C591 Sách ngoại văn 1
2 10118094 Kho sách chuyên ngành 658.4033 M875 - C591 Sách ngoại văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào