DDC 158.1
Tác giả CN Lưu, Dung
Nhan đề Sáng tạo bản thân / Lưu Dung; Hà Nguyên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 214 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Xử thế
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118095
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117154
0022
004488C6BEE-3FBB-4354-9DDC-75C6CB9B3C20
005202009231548
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048929015|c67.000 VNĐ
039|a20200923154827|bvulh|y20200923153335|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bL975 - D916
100 |aLưu, Dung
245 |aSáng tạo bản thân / |cLưu Dung; Hà Nguyên dịch
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2019
300 |a214 tr. ; |c24 cm.
653 |aThành công
653 |aXử thế
653 |aKỹ năng sống
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118095
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/23092020/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118095 Kho sách chuyên ngành 158.1 L975 - D916 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào