DDC 153.35
Tác giả CN Weisberg, Robert W.
Nhan đề Creativity : understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts / Robert W. Weisberg
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2006
Mô tả vật lý 622 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Creative ability
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118109
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117160
0025
004E11FF62C-6925-4165-99C6-0C986957B637
005202009241542
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9780471739995|c2.759.000 VNĐ
039|y20200924154219|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a153.35|bW426 - R639
100 |aWeisberg, Robert W.
245 |aCreativity : |bunderstanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts / |cRobert W. Weisberg
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2006
300 |a622 tr. ; |c26 cm.
653 |aCreative ability
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118109
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/24092020/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118109 Kho sách chuyên ngành 153.35 W426 - R639 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào