DDC 647.94068
Tác giả CN Ford, Robert C.
Nhan đề Managing the guest experience in hospitality / Robert C. Ford, Cherrill P. Heaton
Thông tin xuất bản Albany : Delmar/Thomson Learning, 2000
Mô tả vật lý 432 tr. ; 25 cm.
Từ khóa tự do Hospitality industry
Tác giả(bs) CN Heaton, Cherrill P.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118110
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117161
0025
004E88A6EC1-19B4-4F48-9FEC-E7FDA859D81D
005202009241612
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |a9780766814158|c5.021.000 VNĐ
039|y20200924161200|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a647.94068|bF699 - R639
100 |aFord, Robert C.
245 |aManaging the guest experience in hospitality / |cRobert C. Ford, Cherrill P. Heaton
260 |aAlbany : |bDelmar/Thomson Learning, |c2000
300 |a432 tr. ; |c25 cm.
653 |aHospitality industry
691 |aQuản trị du lịch và khách sạn
700 |aHeaton, Cherrill P.
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118110
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/24092020/2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118110 Kho sách chuyên ngành 647.94068 F699 - R639 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào