DDC 300.72
Tác giả CN Bryman, Alan.
Nhan đề Social research methods / Alan Bryman
Lần xuất bản 5th edition
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2016
Mô tả vật lý 747 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Kvalitativ metod
Từ khóa tự do Methodologie
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118111
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117162
0025
0046FB064DF-19EF-4DBA-966E-47EE8B161483
005202009251628
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9780199689453|c9.926.000 VNĐ
039|y20200925162824|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a300.72|bB916 - A319
100 |aBryman, Alan.
245 |aSocial research methods / |cAlan Bryman
250 |a5th edition
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2016
300 |a747 tr. ; |c26 cm.
653 |aKvalitativ metod
653 |aMethodologie
691 |aQuản trị du lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118111
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/25092020/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118111 Kho sách chuyên ngành 300.72 B916 - A319 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào