DDC 895.92214
Tác giả CN Lê, Tín Dũng
Nhan đề Giai điệu thời gian / Lê Tín Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 215 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do Thế kỷ 21
Từ khóa tự do Thơ Việt Nam
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(12): 10118112-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117163
0025
004E476BDA3-E3BB-4DFC-BE52-6150537B6BB6
005202009281237
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049893278|c120.000 VNĐ
039|y20200928123736|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a895.92214|bL433 - D916
100 |aLê, Tín Dũng
245 |aGiai điệu thời gian / |cLê Tín Dũng
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a215 tr. ; |c20 cm.
653 |aThế kỷ 21
653 |aThơ Việt Nam
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(12): 10118112-23
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/28092020/1thumbimage.jpg
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118112 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 1
2 10118113 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 2
3 10118114 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 3
4 10118115 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 4
5 10118116 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 5
6 10118117 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 6
7 10118118 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 7
8 10118119 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 8
9 10118120 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 9
10 10118121 Kho sách chuyên ngành 895.92214 L433 - D916 Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào