DDC 610
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hà
Nhan đề Y học cổ truyền : trên thế giới và Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hà
Lần xuất bản Lần 1
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2018
Mô tả vật lý 1161 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Dược
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 10118383, 20102709-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117247
00219
0042DE6667B-51F8-48FE-853F-28A952B9D7F8
005202112231657
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048431907|c500.000 VNĐ
039|a20230619160451|bvulh|c20230613190134|dvulh|y20201111135023|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610|bN576 - H111
100 |aNguyễn, Thị Thu Hà
245 |aY học cổ truyền : |btrên thế giới và Việt Nam / |cNguyễn Thị Thu Hà
250 |aLần 1
260 |aĐà Nẵng : |bNxb Đà Nẵng, |c2018
300 |a1161 tr. ; |c27 cm.
653 |aThế giới
653 |aY học
653 |aY học cổ truyền
653|aDược
653|aĐiều dưỡng
691 |aY đa khoa
691|aNursing
691|aGeneral Health
691|aPharmacology
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 10118383, 20102709-12
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/6thumbimage.jpg
890|a5|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118383 Kho sách chuyên ngành ĐS 610 N576 - H111 Điều dưỡng 1
2 20102709 Kho sách chuyên ngành ĐS 610 N576 - H111 Điều dưỡng 2
3 20102710 Kho sách chuyên ngành ĐS 610 N576 - H111 Điều dưỡng 3
4 20102711 Kho sách chuyên ngành ĐS 610 N576 - H111 Điều dưỡng 4
5 20102712 Kho sách chuyên ngành ĐS 610 N576 - H111 Điều dưỡng 5

Không có liên kết tài liệu số nào