• Giáo Trình
  • 495.15 T627 - D988
    Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại :
DDC 495.15
Tác giả CN Tô, Cẩm Duy
Nhan đề Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : sơ - trung cấp / Tô Cẩm Duy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 322 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Trung
Từ khóa tự do Tiếng Hán
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10118399-403
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117256
0021
00481558420-8595-40AA-9276-C0D759AC7B2E
005202011111450
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201111144959|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a495.15|bT627 - D988
100 |aTô, Cẩm Duy
245 |aGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : |bsơ - trung cấp / |cTô Cẩm Duy
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2020
300 |a322 tr. ; |c24 cm.
653 |aTiếng Trung
653 |aTiếng Hán
653 |aNgữ pháp
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10118399-403
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/12thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118399 Kho sách chuyên ngành 495.15 T627 - D988 Giáo trình 1
2 10118400 Kho sách chuyên ngành 495.15 T627 - D988 Giáo trình 2
3 10118401 Kho sách chuyên ngành 495.15 T627 - D988 Giáo trình 3
4 10118402 Kho sách chuyên ngành 495.15 T627 - D988 Giáo trình 4
5 10118403 Kho sách chuyên ngành 495.15 T627 - D988 Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào