DDC 332.1068
Tác giả CN Bessis, Joel
Nhan đề Quản trị rủi ro trong ngân hàng : risk management in banking / Joel Bessis
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 956 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Quản trị ngân hàng
Từ khóa tự do Bảo hiểm ngân hàng
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10118407-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117258
0022
00410519122-5DC8-40EC-B806-930CD351C9E1
005202011111501
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a8935205600378|c369.000 VNĐ
039|y20201111150100|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1068|bB559 - J642
100 |aBessis, Joel
245 |aQuản trị rủi ro trong ngân hàng : |brisk management in banking / |cJoel Bessis
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2012
300 |a956 tr. ; |c28 cm.
653 |aQuản trị ngân hàng
653 |aBảo hiểm ngân hàng
653 |aQuản trị rủi ro
691 |aLogistic
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10118407-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/13thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118407 Kho sách chuyên ngành 332.1068 B559 - J642 Sách tham khảo 1
2 10118408 Kho sách chuyên ngành 332.1068 B559 - J642 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào