• Sách Tham Khảo
  • 617.6 N576 - X8
    Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt /
DDC 617.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Xuyên
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt / Nguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 195 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 57 bệnh phổ biến về răng hàm mặt như răng khôn mọc lệch, mất răng toàn bộ hay từng phần, sâu răng sữa, viêm tuỷ răng sữa...
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Điều trị
Từ khóa tự do Chẩn đoán
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đình Hải
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(4): 20102730-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117259
0022
00426DB3014-0BF4-454B-8D2E-AC10CEC4F108
005202011111509
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046645191|c90.000 VNĐ
039|y20201111150921|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.6|bN576 - X8
100 |aNguyễn, Thị Xuyên
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt / |cNguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê
250 |aLần thứ 2
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a195 tr. ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị 57 bệnh phổ biến về răng hàm mặt như răng khôn mọc lệch, mất răng toàn bộ hay từng phần, sâu răng sữa, viêm tuỷ răng sữa...
653 |aRăng hàm mặt
653 |aĐiều trị
653 |aChẩn đoán
691 |aY khoa
700 |aTrịnh, Đình Hải
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(4): 20102730-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11.11.20 diep/12thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102730 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 N576 - X8 Sách tham khảo 1
2 20102731 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 N576 - X8 Sách tham khảo 2
3 20102732 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 N576 - X8 Sách tham khảo 3
4 20102733 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 N576 - X8 Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào