DDC 338.6041
Tác giả CN Ross, Stephen
Nhan đề Tài chính doanh nghiệp : corperate finance / Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe; Vũ Việt Quảng chủ biên dịch
Lần xuất bản 10th edition
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 1095 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10118409-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117260
0022
00415B4C921-832D-4E70-AACE-9402850ED36D
005202011111518
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049225116|c659.000 VNĐ
039|y20201111151844|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.6041|bR823 - S828
100 |aRoss, Stephen
245 |aTài chính doanh nghiệp : |bcorperate finance / |cStephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe; Vũ Việt Quảng chủ biên dịch
250 |a10th edition
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bKinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a1095 tr. ; |c27 cm.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản trị
653 |aTài chính
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10118409-11
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/14thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118409 Kho sách chuyên ngành 338.6041 R823 - S828 Sách tham khảo 1
2 10118410 Kho sách chuyên ngành 338.6041 R823 - S828 Sách tham khảo 2
3 10118411 Kho sách chuyên ngành 338.6041 R823 - S828 Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào