DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Quản trị marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller; Ngô Thị Ngọc Huyền và những người khác dịch
Lần xuất bản Lần 15
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 902 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Cuốn sách Quản Trị Marketing vận dụng những tư duy marketing vào sản phẩm, dịch vụ, thị trường, các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, các công ty trong nước và nước ngoài, các công ty lớn và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất và trung gian, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và thấp
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10118412-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117262
0022
00414CC5731-B0DE-4EBF-AE4E-03C3637957A2
005202011111528
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c658.000 VNĐ
039|y20201111152813|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bK874 - P537
100 |aKotler, Philip
245 |aQuản trị marketing / |cPhilip Kotler, Kevin Lane Keller; Ngô Thị Ngọc Huyền và những người khác dịch
250|aLần 15
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2020
300 |a902 tr. ; |c28 cm.
520 |aCuốn sách Quản Trị Marketing vận dụng những tư duy marketing vào sản phẩm, dịch vụ, thị trường, các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, các công ty trong nước và nước ngoài, các công ty lớn và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất và trung gian, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và thấp
653 |aMarketing
653 |aQuản trị
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10118412-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/15thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118412 Kho sách chuyên ngành 658.8 K874 - P537 Sách tham khảo 1
2 10118413 Kho sách chuyên ngành 658.8 K874 - P537 Sách tham khảo 2
3 10118414 Kho sách chuyên ngành 658.8 K874 - P537 Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào