DDC 615.882
Tác giả CN Nguyễn, Khánh Trạch
Nhan đề Điều trị học nội khoa. T.1 / Nguyễn Khánh Trạch, Trần Ngọc Ân, Ngô Quý Châu...(Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2011
Mô tả vật lý 351 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Điều trị học là một môn học hết sức cần thiết không những cho sinh viên y đang học tập trong nhà trường, mà còn cho cả bác sĩ đã rời ghế nhà trường đang làm việc tại các cơ sở y tế. Điều trị là một công việc quan trọng cuối cùng trong hàng loạt các công việc quan trọng khác ...
Từ khóa tự do Bệnh học
Từ khóa tự do Nội khoa
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Ân
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(4): 20102739-42
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117263
0022
00406397FC5-6D49-4B4C-998A-505A9D21C0DA
005202011111529
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c81.000 VNĐ
039|y20201111152916|zdiepbnh
041 |avie
044 |avm
082 |a615.882|bN576 - T759
100 |aNguyễn, Khánh Trạch
245 |aĐiều trị học nội khoa. |nT.1 / |cNguyễn Khánh Trạch, Trần Ngọc Ân, Ngô Quý Châu...(Tham gia biên soạn)
260 |aHà Nội : |bY học, |c2011
300 |a351 tr. ; |c27 cm.
520 |aĐiều trị học là một môn học hết sức cần thiết không những cho sinh viên y đang học tập trong nhà trường, mà còn cho cả bác sĩ đã rời ghế nhà trường đang làm việc tại các cơ sở y tế. Điều trị là một công việc quan trọng cuối cùng trong hàng loạt các công việc quan trọng khác ...
653 |aBệnh học
653 |aNội khoa
700|aTrần, Ngọc Ân
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(4): 20102739-42
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11.11.20 diep/14thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102739 Kho sách chuyên ngành ĐS 615.882 N576 - T759 Sách tham khảo 1
2 20102740 Kho sách chuyên ngành ĐS 615.882 N576 - T759 Sách tham khảo 2
3 20102741 Kho sách chuyên ngành ĐS 615.882 N576 - T759 Sách tham khảo 3
4 20102742 Kho sách chuyên ngành ĐS 615.882 N576 - T759 Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào