• Sách Tham Khảo
  • 616.4 H957 - D167
    Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa :
DDC 616.4
Tác giả TT Bộ y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa : Ban hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Bộ y tế
Lần xuất bản Lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2017
Mô tả vật lý 275 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị một số bệnh về nội tiết - chuyển hoá: Bệnh tuyến yên và vùng dưới đồi, bệnh tuyến giáp, bệnh tuyến thượng thận, bệnh đái tháo đường, bệnh béo phì...
Từ khóa tự do Chẩn đoán, điều trị
Từ khóa tự do Chuyển hóa
Từ khóa tự do Bệnh nội tiết
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(4): 20102747-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117265
0022
004DEB7BDA4-954B-4611-BB07-0866D221EB70
005202011111537
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046620242|c110.000 VNĐ
039|y20201111153708|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.4|bH957 - D167
110 |aBộ y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa : |bBan hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cBộ y tế
250 |aLần 1
260 |aHà Nội : |bY học, |c2017
300 |a275 tr. ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị một số bệnh về nội tiết - chuyển hoá: Bệnh tuyến yên và vùng dưới đồi, bệnh tuyến giáp, bệnh tuyến thượng thận, bệnh đái tháo đường, bệnh béo phì...
653 |aChẩn đoán, điều trị
653 |aChuyển hóa
653 |aBệnh nội tiết
691 |aY đa khoa
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(4): 20102747-50
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/16thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102747 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.4 H957 - D167 Sách tham khảo 1
2 20102748 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.4 H957 - D167 Sách tham khảo 2
3 20102749 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.4 H957 - D167 Sách tham khảo 3
4 20102750 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.4 H957 - D167 Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào