• Sách Tham Khảo
  • 658.04509597 L433 - C651
    Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam :
DDC 658.04509597
Tác giả CN Lê, Quang Cảnh
Nhan đề Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Quang Cảnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Công ty tư nhân
Từ khóa tự do Tập đoàn
Từ khóa tự do Kinh tế
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118415
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117266
0022
004DAAE0973-9D03-478D-B542-99117E2797C9
005202011111547
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045729366|c65.000 VNĐ
039|y20201111154745|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.04509597|bL433 - C651
100 |aLê, Quang Cảnh
245 |aMô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cLê Quang Cảnh
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2017
300 |a311 tr. ; |c21 cm.
653 |aCông ty tư nhân
653 |aTập đoàn
653 |aKinh tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118415
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/11112020/17.jpgthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118415 Kho sách chuyên ngành 658.04509597 L433 - C651 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào