DDC 616.9
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Khang
Nhan đề Ký sinh trùng Y học / Nguyễn Mạnh Khang
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Y học, 2002
Mô tả vật lý 293 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt " Ký sinh trùng y học" được Bộ môn Ký sinh học biên soạn công phu, ngoài phần kiến thức cơ bản còn có nội dung chobj lọc ứng dụng các tiến bộ khoa học trong y học lâm sàng và y học cộng đồng.
Từ khóa tự do Ký sinh trùng y học
Từ khóa tự do Ký sinh trùng
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20101370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117267
0021
004FD8B82AD-5142-4104-A1EC-DA773C61526C
005202011171544
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20201117154413|btanht|c20201117150107|dtungdt|y20201117145403|ztungdt
040 |avm
041 |avie
082 |a616.9|bN576 - K454
100 |aNguyễn, Mạnh Khang
245 |aKý sinh trùng Y học / |cNguyễn Mạnh Khang
260 |aTp.HCM : |bY học, |c2002
300 |a293 tr. ; |c27 cm.
520 |a" Ký sinh trùng y học" được Bộ môn Ký sinh học biên soạn công phu, ngoài phần kiến thức cơ bản còn có nội dung chobj lọc ứng dụng các tiến bộ khoa học trong y học lâm sàng và y học cộng đồng.
653 |aKý sinh trùng y học
653 |aKý sinh trùng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20101370
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101370 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.9 N576 - K454 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào