DDC 306.09597
Tác giả CN Trần, Quốc Vượng
Nhan đề Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Thị Mỹ Dung...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Cơ sở văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tô, Ngọc Thanh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10118557-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117334
00244
004E10CE5CB-00ED-41F2-A62A-B0AADC89E317
005202206081317
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a97860400|c60.000 VNĐ
039|a20220608131647|bvulh|c20220602084750|dvulh|y20201128104206|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bT772 - V994
100 |aTrần, Quốc Vượng
245 |aCơ sở văn hóa Việt Nam / |cTrần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Thị Mỹ Dung...
250 |aTái bản lần thứ 20
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2018
300 |a303 tr. ; |c21 cm.
653 |aCơ sở văn hóa
653 |aVăn hóa
653 |aVăn hóa Việt Nam
691 |aĐại cương
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aTruyền thông đa phương tiện
700 |aTô, Ngọc Thanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10118557-61
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/28.11.20d/5thumbimage.jpg
890|a5|b19|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118557 Kho sách chuyên ngành 306.09597 T772 - V994 Truyền thông đa phương tiện 1
2 10118558 Kho sách chuyên ngành 306.09597 T772 - V994 Truyền thông đa phương tiện 2
3 10118559 Kho sách chuyên ngành 306.09597 T772 - V994 Truyền thông đa phương tiện 3
4 10118560 Kho sách chuyên ngành 306.09597 T772 - V994 Truyền thông đa phương tiện 4
5 10118561 Kho sách chuyên ngành 306.09597 T772 - V994 Truyền thông đa phương tiện 5

Không có liên kết tài liệu số nào