DDC 495.682
Tác giả CN Hitoko, Sasaki
Nhan đề Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4 : Hán tự, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu đính kèm tiếng Việt / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko; NXB Trẻ dịch
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 130 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Môn học Nhật Bản học
Tác giả(bs) CN Noriko, Matsumoto
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10119062-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117528
0022
004D4312651-1857-4AB1-8E87-C13D0D8D2731
005202101211458
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786041166240|c65.000 VNĐ
039|y20210121145800|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |ajap
044 |ajap
082 |a495.682|bH675 - S252
100 |aHitoko, Sasaki
245 |aLuyện thi năng lực Nhật ngữ N4 : |bHán tự, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu đính kèm tiếng Việt / |cSasaki Hitoko, Matsumoto Noriko; NXB Trẻ dịch
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2019
300 |a130 tr. ; |c26 cm.
653 |aTiếng Nhật
653 |aSách luyện thi
653 |aNgữ pháp
690 |aNhật Bản học
691 |aNhật Bản học
700 |aNoriko, Matsumoto
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10119062-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 1/21012021v/19thumbimage.jpg
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10119062 Kho sách chuyên ngành 495.682 H675 - S252 Sách tham khảo 1
2 10119063 Kho sách chuyên ngành 495.682 H675 - S252 Sách tham khảo 2
3 10119064 Kho sách chuyên ngành 495.682 H675 - S252 Sách tham khảo 3
4 10119065 Kho sách chuyên ngành 495.682 H675 - S252 Sách tham khảo 4
5 10119066 Kho sách chuyên ngành 495.682 H675 - S252 Sách tham khảo 5 Hạn trả:30-06-2021

Không có liên kết tài liệu số nào