DDC 611.018
Tác giả CN Võ, Huỳnh Trang
Tác giả TT Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Nhan đề Mô phôi : Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / Võ Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Đối
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 289 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Phần mô học cung cấp kiến thức về hình thái vi thể của các cơ quan và mối liên quan với chức năng của chúng. Phần phôi thai học trình bày quá trình phát sinh và phát triển của bộ phận, cơ quan của cơ thể người, cơ chế gây ra một số dị tật bẩm sinh. Sách có 23 bài học lý thuyết, cấu trúc mỗi bài học gồm: mục tiêu, nội dung bài học kèm hình ảnh minh họa có màu và một số câu hỏi lượng giá.
Từ khóa tự do Mô phôi
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Môn học Mô Phôi (MD2258)
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đối
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121736-8
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102989-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118516
00219
0040D0CFE6E-F4A9-40BA-81EF-FEEB3544A6B7
005202210171206
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046648451|c238.000 VNĐ
039|a20240603162836|bvulh|c20230613185937|dvulh|y20210607152407|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a611.018|bV872 - T772
100 |aVõ, Huỳnh Trang
110|aTrường Đại học Y dược Cần Thơ
245 |aMô phôi : |bDùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / |cVõ Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Đối
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a289 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung giáo trình gồm 2 phần: Phần mô học cung cấp kiến thức về hình thái vi thể của các cơ quan và mối liên quan với chức năng của chúng. Phần phôi thai học trình bày quá trình phát sinh và phát triển của bộ phận, cơ quan của cơ thể người, cơ chế gây ra một số dị tật bẩm sinh. Sách có 23 bài học lý thuyết, cấu trúc mỗi bài học gồm: mục tiêu, nội dung bài học kèm hình ảnh minh họa có màu và một số câu hỏi lượng giá.
653 |aMô phôi
653|aĐiều dưỡng
690|aMô Phôi (MD2258)
691|aY đa khoa
691|aNursing
691|aGeneral Health
691|aĐiều dưỡng
700 |aNguyễn, Văn Đối
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121736-8
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102989-90
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/07062021d/17thumbimage.jpg
890|a5|b44|c1|d13
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102989 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.018 V872 - T772 Điều dưỡng 1
2 20102990 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.018 V872 - T772 Điều dưỡng 2 Hạn trả:18-06-2024
3 10121736 Kho sách chuyên ngành 611.018 V872 - T772 Y đa khoa 3 Hạn trả:19-06-2024
4 10121737 Kho sách chuyên ngành 611.018 V872 - T772 Y đa khoa 4 Hạn trả:19-06-2024
5 10121738 Kho sách chuyên ngành 611.018 V872 - T772 Y đa khoa 5 Hạn trả:19-06-2024