DDC 616.0754
Tác giả CN Nguyễn, Trung Kiên
Tác giả TT Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nhan đề Tiền lâm sàng. Kỹ năng chuyên khoa cơ bản / T.1 : Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Diễm
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 236 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung quyển sách cung cấp kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những kỹ năng giao tiếp y khoa để thiết lập mối quan hệ tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân, quan hệ đồng nghiệp và lãnh đạo, kỹ năng tư vấn tăng cường sự tuân thủ của bệnh nhân,...
Từ khóa tự do Tiền lâm sàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Diễm
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20103009-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118528
00215
004CF21DAE8-FCBA-4E4C-8960-032D9266A4E0
005202204291403
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046639671|c150.000 VNĐ
039|a20230613182605|bvulh|c20220601143109|dvulh|y20210609081236|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.0754 |bN576 - P577
100 |aNguyễn, Trung Kiên
110|aĐơn vị Huấn luyện kỹ năng trường Đại học Y Dược Cần Thơ
245 |aTiền lâm sàng. |nT.1 : |bKỹ năng chuyên khoa cơ bản / |cNguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Diễm
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a236 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung quyển sách cung cấp kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên một cách hệ thống những kỹ năng giao tiếp y khoa để thiết lập mối quan hệ tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân, quan hệ đồng nghiệp và lãnh đạo, kỹ năng tư vấn tăng cường sự tuân thủ của bệnh nhân,...
653 |aTiền lâm sàng
691|aY đa khoa
691|aGeneral Health
700 |aNguyễn, Thị Diễm
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20103009-10
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/1thumbimage.jpg
890|a2|b15|c1|d20
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103009 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.0754 N576 - P577 Y đa khoa 1
2 20103010 Kho sách chuyên ngành ĐS 616.0754 N576 - P577 Y đa khoa 2