DDC 610.34
Tác giả CN Nguyễn, Trung Kiên
Nhan đề Giáo trình y học gia đình : Dành cho sinh viên y đa khoa, y học dự phòng, y tế công cộng / Nguyễn Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Thúy
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 117 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung giáo trình gồm 7 bài chia thành 4 nhóm nội dung: tổng quan về các nguyên lý chính cuat chăm sóc sức khỏe theo y học gia đình, hướng dẫn cách tiếp cận bệnh nhân theo y học gia đình, hướng dẫn cách lọc bệnh trong những tình huống cấp cứu, khám tầm soát bệnh
Từ khóa tự do Y học gia đình
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Thái, Thị Ngọc Thúy
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20103011-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118529
0022
004AD77D718-2401-442E-97D9-5660EEE89FC1
005202106090822
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046647881|c70.000 VNĐ
039|y20210609082214|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.34|bN576 - K473
100 |aNguyễn, Trung Kiên
245 |aGiáo trình y học gia đình : |bDành cho sinh viên y đa khoa, y học dự phòng, y tế công cộng / |cNguyễn Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Thúy
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a117 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung giáo trình gồm 7 bài chia thành 4 nhóm nội dung: tổng quan về các nguyên lý chính cuat chăm sóc sức khỏe theo y học gia đình, hướng dẫn cách tiếp cận bệnh nhân theo y học gia đình, hướng dẫn cách lọc bệnh trong những tình huống cấp cứu, khám tầm soát bệnh
653 |aY học gia đình
653 |aGiáo trình
700 |aThái, Thị Ngọc Thúy
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20103011-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/2thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103011 Kho sách chuyên ngành ĐS 610.34 N576 - K473 Giáo trình 1
2 20103012 Kho sách chuyên ngành ĐS 610.34 N576 - K473 Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào