DDC 617.51
Tác giả CN Nguyễn, Triều Việt
Nhan đề Giáo trình tai mũi họng : Dành cho sinh viên y đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng / Nguyễn Triều Việt, Dương Hữu Nghị
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 153 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung quyển giáo trình được sắp xếp theo 3 chương: đại cương, các bệnh tai mũi họng thường gặp và các cấp cứu tai mũi họng
Từ khóa tự do Tai mũi họng
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Dương, Hữu Nghị
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20103013-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118530
0022
004F7A1E8BA-946D-4E36-9C87-63CB3758112D
005202106090828
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046639602|c95.000 VNĐ
039|y20210609082821|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.51|bN576 - V666
100 |aNguyễn, Triều Việt
245 |aGiáo trình tai mũi họng : |bDành cho sinh viên y đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng / |cNguyễn Triều Việt, Dương Hữu Nghị
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a153 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung quyển giáo trình được sắp xếp theo 3 chương: đại cương, các bệnh tai mũi họng thường gặp và các cấp cứu tai mũi họng
653 |aTai mũi họng
653 |aGiáo trình
700 |aDương, Hữu Nghị
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20103013-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/3thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103013 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.51 N576 - V666 Giáo trình 1
2 20103014 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.51 N576 - V666 Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào