DDC 616
Tác giả CN Ngô, Văn Truyền
Nhan đề Nội khoa cơ sở. Dành cho đào tạo: Y đa khoa / T.2 : Ngô Văn Truyền, Nguyễn Như Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 155 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Giáo trình Nội khoa cơ sở mô tả và phân tích triệu chứng học cơ năng và thực thể của các bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, cung cấp những nội dung cơ bản cho tất cả sinh viên học thực hành lâm sàng
Từ khóa tự do Nội khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Nghĩa
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20103017-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118532
0022
00432C91DA4-3D44-4291-8485-85573A114B48
005202106090840
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046639817|c85.000 VNĐ
039|y20210609084024|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bN576 - T874
100 |aNgô, Văn Truyền
245 |aNội khoa cơ sở. |nT.2 : |bDành cho đào tạo: Y đa khoa / |cNgô Văn Truyền, Nguyễn Như Nghĩa
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a155 tr. ; |c27 cm.
520 |aGiáo trình Nội khoa cơ sở mô tả và phân tích triệu chứng học cơ năng và thực thể của các bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, cung cấp những nội dung cơ bản cho tất cả sinh viên học thực hành lâm sàng
653 |aNội khoa
700 |aNguyễn, Như Nghĩa
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20103017-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/5thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103017 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - T874 Sách tham khảo 1
2 20103018 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - T874 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào