DDC 611.7
Tác giả CN Nguyễn, Văn Lâm
Nhan đề Giải phẫu học. T.2 / Nguyễn Văn Lâm
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 245 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nội dung giáo trình giới thiệu các kiến thức nhập môn giải phẫu học, đại cương hệ vận động, đầu mặt cổ, chi trên, chi dưới
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20103019-20
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00118533
0022
0040F1C6DD1-B0D1-4BE1-A9D1-11EA94C8AAED
005202106090846
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046646815|c155.000 VNĐ
039|y20210609084600|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a611.7|bN576 - L213
100 |aNguyễn, Văn Lâm
245 |aGiải phẫu học. |nT.2 / |cNguyễn Văn Lâm
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a245 tr. ; |c27 cm.
520 |aNội dung giáo trình giới thiệu các kiến thức nhập môn giải phẫu học, đại cương hệ vận động, đầu mặt cổ, chi trên, chi dưới
653 |aGiải phẫu học
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20103019-20
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/6thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103019 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.7 N576 - L213 Sách tham khảo 1
2 20103020 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.7 N576 - L213 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào