DDC 614.4
Tác giả CN Phạm, Văn Lình
Nhan đề Nhân học y tế / Phạm Văn Lình, Võ Văn Thắng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Huế, 2008
Mô tả vật lý 175 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Sách giúp hiểu biết về những tác động của những yếu tố văn hóa - xã hội đến sức khỏe và bệnh tật của con người không chỉ giúp cho các nhà y tế công cộng mà còn cho các thầy thuốc thực hành, các nhà dịch tễ học thiết kế được các chương trình can thiệp phù hợp góp phần hiệu quả cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Từ khóa tự do Nhân học y tế
Từ khóa tự do Y tế xã hội
Từ khóa tự do Sức khỏe
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Thắng
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20103022
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118535
0022
004F10E092F-11B8-404F-9EBA-4BA8E2FBA3D5
005202106090902
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c30.000 VNĐ
039|a20210609090222|bdiepbnh|y20210609090156|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a614.4|bP534 - L755
100|aPhạm, Văn Lình
245 |aNhân học y tế / |cPhạm Văn Lình, Võ Văn Thắng
260 |aH. : |bĐại học Huế, |c2008
300 |a175 tr. ; |c24 cm.
520 |aSách giúp hiểu biết về những tác động của những yếu tố văn hóa - xã hội đến sức khỏe và bệnh tật của con người không chỉ giúp cho các nhà y tế công cộng mà còn cho các thầy thuốc thực hành, các nhà dịch tễ học thiết kế được các chương trình can thiệp phù hợp góp phần hiệu quả cải thiện sức khỏe cộng đồng.
653 |aNhân học y tế
653 |aY tế xã hội
653 |aSức khỏe
700 |a Võ, Văn Thắng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20103022
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/8thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103022 Kho sách chuyên ngành ĐS 614.4 P534 - L755 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào