• Sách Tham Khảo
  • 614.4 B662 - T883
    Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch COVID 19 tại Việt Nam /
DDC 614.4
Tác giả TT Bộ Tư Pháp
Nhan đề Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch COVID 19 tại Việt Nam / Bộ Tư Pháp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân chủ và pháp luật, 2021
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Covid 19
Từ khóa tự do Phòng chống dịch
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(3): 20103024-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118537
0022
00479E1E675-71ED-4737-A971-551076171FA7
005202106090923
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c120.000 VNĐ
039|y20210609092329|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a614.4|bB662 - T883
110 |aBộ Tư Pháp
245 |aHoàn Thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch COVID 19 tại Việt Nam / |cBộ Tư Pháp
260 |aHà Nội : |bDân chủ và pháp luật, |c2021
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
653 |aCovid 19
653 |aPhòng chống dịch
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(3): 20103024-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/10thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103024 Kho sách chuyên ngành ĐS 614.4 B662 - T883 Sách tham khảo 1
2 20103025 Kho sách chuyên ngành ĐS 614.4 B662 - T883 Sách tham khảo 2
3 20103026 Kho sách chuyên ngành ĐS 614.4 B662 - T883 Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào