• Sách Tham Khảo
  • 614.4 H678 - T434
    Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch COVID 19 tại Việt Nam
DDC 614.4
Tác giả TT Bộ Tư Pháp
Nhan đề Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch COVID 19 tại Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2021
Mô tả vật lý 330 tr. ; 28 cm.
Tùng thư Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia
Từ khóa tự do Covid 19
Từ khóa tự do Phòng chống dịch
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20103027
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118538
0022
0042762A5E2-6B77-4FAC-BFD3-7AED2F3C1D29
005202106090929
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c120.000 VNĐ
039|y20210609092952|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a614.4|bH678 - T434
110 |aBộ Tư Pháp
245 |aHoàn Thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch COVID 19 tại Việt Nam
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2021
300 |a330 tr. ; |c28 cm.
490|aKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia
653 |aCovid 19
653 |aPhòng chống dịch
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20103027
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/11thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103027 Kho sách chuyên ngành ĐS 614.4 H678 - T434 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào