DDC 346.730437
Tác giả CN Galaty, Fillmore W
Nhan đề Modern real estate practice / Fillmore W. Galaty, Wellington J. Allaway, Robert C. Kyle
Thông tin xuất bản Chicago : Real Estate Education Co., 2018
Mô tả vật lý 556 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Vendors and purchaser
Từ khóa tự do Real estate business
Từ khóa tự do Real property
Tác giả(bs) CN Allaway, Wellington J
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10119919
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118539
0022
00428890456-5A4D-4CF0-8DE9-E7822C70808E
005202106090947
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781475463729|c2.420.000 VNĐ
039|a20210609094727|bdiepbnh|y20210609094609|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a346.730437|bG146 - F487
100 |aGalaty, Fillmore W
245 |aModern real estate practice / |cFillmore W. Galaty, Wellington J. Allaway, Robert C. Kyle
260 |aChicago : |bReal Estate Education Co., |c2018
300 |a556 tr. ; |c28 cm.
653 |aVendors and purchaser
653 |aReal estate business
653 |aReal property
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aAllaway, Wellington J
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10119919
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/09062021d/12.jpgthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10119919 Kho sách chuyên ngành 346.730437 G146 - F487 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào