DDC 641.874
Tác giả CN Morgenthaler, Jeffrey.
Nhan đề The bar book : elements of cocktail technique / Jeffrey Morgenthaler
Thông tin xuất bản San Francisco : Chronicle Books, 2014
Mô tả vật lý 288 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Cocktails
Môn học Quản trị du lịch và khách sạn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10119920
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118541
0025
004860A9780-2ABF-4D7F-A522-3CCF9ED1F202
005202106110802
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9781452113845|c1.423.000 VNĐ
039|y20210611080211|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a 641.874|bM851 - J46
100 |aMorgenthaler, Jeffrey.
245 |aThe bar book : |belements of cocktail technique / |cJeffrey Morgenthaler
260 |aSan Francisco : |bChronicle Books, |c2014
300 |a288 tr. ; |c24 cm.
653 |aCocktails
690 |aQuản trị du lịch và khách sạn
691 |aQuản trị du lịch và khách sạn
692 |aQuản trị du lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10119920
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 6/11062021v/1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10119920 Kho sách chuyên ngành 641.874 M851 - J46 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào