• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả CN Ngô, Anh Thuận
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / Ngô Anh Thuận; Huỳnh Quốc Thắng (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 122 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118704
0024
0043A69A71D-6B3A-4374-9133-EC47DF6A75A2
005202111181508
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211118150810|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNgô, Anh Thuận
245 |aLuận văn thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / |cNgô Anh Thuận; Huỳnh Quốc Thắng (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a122 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/18/ngô anh thuận_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0