DDC 612
Tác giả CN Phan, Sỹ An
Nhan đề Lý sinh y học / Phan Sỹ An (ch.b), Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Quốc Trân..
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2019
Mô tả vật lý 442 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Các hiện tượng xảy ra trong các tế bào, mô và cơ thể sống trên quan điểm, phương pháp và các định luật vật lý học (biến đổi năng lượng, vận chuyển vật chất, ánh sáng, bức xạ ion, hiện tượng điện, hiện tượng âm)
Từ khóa tự do Y đa khoa
Từ khóa tự do Y học quang tuyến
Từ khóa tự do Sinh lí học
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(3): 20103087-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119278
00214
004EE5D81CB-1019-4C45-BF8C-F43283685056
005202210281445
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046636144|c130,000 VNĐ
039|a20221028144544|bvulh|c20220601153518|dvulh|y20220316112243|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bP535 - A531
100 |aPhan, Sỹ An
245 |aLý sinh y học / |cPhan Sỹ An (ch.b), Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Quốc Trân..
260 |aHà Nội : |bY học, |c2019
300 |a442 tr. ; |c27 cm.
520 |aCác hiện tượng xảy ra trong các tế bào, mô và cơ thể sống trên quan điểm, phương pháp và các định luật vật lý học (biến đổi năng lượng, vận chuyển vật chất, ánh sáng, bức xạ ion, hiện tượng điện, hiện tượng âm)
653 |aY đa khoa
653 |aY học quang tuyến
653 |aSinh lí học
691 |aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(3): 20103087-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/16/25thumbimage.jpg
890|a3|b7|c1|d8
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103087 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 P535 - A531 Y đa khoa 1
2 20103088 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 P535 - A531 Y đa khoa 2
3 20103089 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 P535 - A531 Y đa khoa 3