DDC 158
Tác giả CN Trần Đình Tuấn
Nhan đề Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 379 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Tham vấn tâm lý
Từ khóa tự do Tâm lý
Tác giả(bs) CN Trần Đình Tuấn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10120607-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119515
0022
004232E4BE0-97A3-4662-ADFB-AB923AB09396
005202204160923
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049614477|c82,000 VNĐ
039|a20230525160647|bvulh|y20220416092344|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158|bT739 - T834
100 |aTrần Đình Tuấn
245 |aTham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / |cTrần Đình Tuấn
250 |aLần thứ 2
260 |aH. : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a379 tr. ; |c24 cm.
653 |aTham vấn tâm lý
653 |aTâm lý
691|aTâm lý học
700 |aTrần Đình Tuấn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10120607-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 4/t1604/02thumbimage.jpg
890|a3|b23|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120607 Kho sách chuyên ngành 158 T739 - T834 Sách tham khảo 1
2 10120608 Kho sách chuyên ngành 158 T739 - T834 Sách tham khảo 2 Hạn trả:24-04-2024
3 10120609 Kho sách chuyên ngành 158 T739 - T834 Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào