DDC 616.995
Tác giả CN Trần, Văn Sáng
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Bệnh học lao : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa / Trần Văn Sáng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2007
Mô tả vật lý 147 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lao phổi
Tác giả(bs) CN Ngô, Ngọc Am
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119912
00215
00449A888F8-DEF3-4290-9318-D2E2954A7392
005202208101239
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20220810123917|bvulh|y20220810123859|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.995|bT772 - S225
100 |aTrần, Văn Sáng
110 |aBộ Y Tế
245 |aBệnh học lao : |bSách đào tạo bác sỹ đa khoa / |cTrần Văn Sáng
260 |aHà Nội : |bY học, |c2007
300 |a147 tr. ; |ccm.
653 |aLao phổi
691 |aY đa khoa
700 |aNgô, Ngọc Am
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 8/10/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d7