DDC 547.0024574
Tác giả CN Dawber, J. G.
Nhan đề Chemistry for the life sciences / [by] J. G. Dawber and A. T. Moore.
Thông tin xuất bản London : McGraw-Hill, 1980
Mô tả vật lý 491 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chemistry
Tác giả(bs) CN Moore, Alan Thomas
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00120650
00215
0049F540256-953C-40EA-BCBE-B4839436D191
005202211251426
008221125s1980 vm eng
0091 0
039|a20230613175943|bvulh|y20221125142614|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a547.0024574|bD269 - J111
100 |aDawber, J. G.
245 |aChemistry for the life sciences / |c[by] J. G. Dawber and A. T. Moore.
260 |aLondon : |bMcGraw-Hill, |c1980
300 |a491 tr. ; |ccm.
653 |aChemistry
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
700 |aMoore, Alan Thomas
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 11/25/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4