DDC 616
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Hải
Nhan đề Hoàng lão tâm pháp dẫn luận : Khí công và phép dưỡng sinh hoàng lão / Nguyễn Ngọc Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2000
Mô tả vật lý 205 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120869
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120732
00292
0046601535C-3277-4681-8E4E-F55237A67D1D
005202212011524
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20221201152443|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bN576 - H149
100 |aNguyễn, Ngọc Hải
245 |aHoàng lão tâm pháp dẫn luận : |bKhí công và phép dưỡng sinh hoàng lão / |cNguyễn Ngọc Hải
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2000
300 |a205 tr. ; |ccm.
691 |aY học cổ truyền
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120869
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/14thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120869 Kho sách chuyên ngành 616 N576 - H149 Y học cổ truyền 1

Không có liên kết tài liệu số nào