DDC 610.0
Tác giả CN Trình, Chung Linh
Nhan đề Y học tâm ngộ / Trình Chung Linh ; Dịch: Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường
Thông tin xuất bản Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1999
Mô tả vật lý 430 tr. ; cm.
Tóm tắt Bao gồm: Phần 1: Ghi chép 40 điều về y luận, bàn về Tứ chẩn, Bát cương, vận dụng Bát pháp trong điều trị; Phần 2: Phân tích chứng trị Lục kinh trong thương hàn luận; Phần 3 đến phần 5: Giới thiệu tật bệnh và biện chứng luận, trị những bệnh tật thường gặp trong Nội khoa, Ngoại khoa, Ngũ quan khoa, Phụ sản khoa
Từ khóa tự do Điều trị
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thiên Quyến
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120870
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120733
00292
00407CD19D7-99E9-4C71-945A-9881AD38F64F
005202212011536
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20221201153623|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.0|bT833 - L755
100 |aTrình, Chung Linh
245 |aY học tâm ngộ / |cTrình Chung Linh ; Dịch: Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường
260 |aCà Mau : |bMũi Cà Mau, |c1999
300 |a430 tr. ; |ccm.
520 |aBao gồm: Phần 1: Ghi chép 40 điều về y luận, bàn về Tứ chẩn, Bát cương, vận dụng Bát pháp trong điều trị; Phần 2: Phân tích chứng trị Lục kinh trong thương hàn luận; Phần 3 đến phần 5: Giới thiệu tật bệnh và biện chứng luận, trị những bệnh tật thường gặp trong Nội khoa, Ngoại khoa, Ngũ quan khoa, Phụ sản khoa
653 |aĐiều trị
653 |aTrung Quốc
653 |aPhương pháp luận
691 |aY học cổ truyền
700 |aNguyễn, Thiên Quyến
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120870
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/15thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120870 Kho sách chuyên ngành 610.0 T833 - L755 Y học cổ truyền 1

Không có liên kết tài liệu số nào