DDC 613.7
Tác giả CN Dư, Quang Châu
Nhan đề Rung động thư giãn với năng lượng cảm xạ học / Dư Quang Châu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2000
Mô tả vật lý 290 tr. ; cm.
Tóm tắt Khái niệm chung về rung động thư giãn. Tìm hiểu một số vấn đề về nguyên khí, các phương pháp tập luyện rung động thư giãn, xoa bóp rung động...
Từ khóa tự do Năng lượng học
Từ khóa tự do Điều trị
Từ khóa tự do Cảm xạ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120871
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120734
00292
00449E7AECE-A846-45AF-8EF8-57E23D643EE6
005202212011615
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20221201161533|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7|bD812 - C496
100 |aDư, Quang Châu
245 |aRung động thư giãn với năng lượng cảm xạ học / |cDư Quang Châu
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2000
300 |a290 tr. ; |ccm.
520 |aKhái niệm chung về rung động thư giãn. Tìm hiểu một số vấn đề về nguyên khí, các phương pháp tập luyện rung động thư giãn, xoa bóp rung động...
653 |aNăng lượng học
653 |aĐiều trị
653 |aCảm xạ
691 |aY học cổ truyền
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120871
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/16thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120871 Kho sách chuyên ngành 613.7 D812 - C496 Y học cổ truyền 1

Không có liên kết tài liệu số nào