DDC 615.5
Tác giả CN Nguyễn, Văn Minh
Nhan đề dịch Tính chất. Cách bào chế. Hướng dẫn sử dụng
Nhan đề Dược tính chỉ nam,. Quyển 2 / Nguyễn Văn Minh
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2001
Mô tả vật lý 1137 tr. ; cm.
Tóm tắt Bản thảo là tấm gương sáng trong nền Y học.Dạy ta những tính chất vị thuốc của thao mộc kim thạch cầm thú , dạy ta bào chế tẩm sao, để cho hợp với tạng phủ của con người , giúp cho sự trị liệu hoặc bồi bổ tâm can cho khỏe mạnh.
Từ khóa tự do Dược tính chỉ nam
Từ khóa tự do Dược
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120872
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120735
00223
004DBE60593-F06B-4DFD-AAC4-91DB7B90883E
005202212011644
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20221201164405|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a615.5|bN499 - M663
100 |aNguyễn, Văn Minh
242|bTính chất. Cách bào chế. Hướng dẫn sử dụng
245 |aDược tính chỉ nam,. |pQuyển 2 / |cNguyễn Văn Minh
260 |bHải Phòng, |c2001
300 |a1137 tr. ; |ccm.
520 |aBản thảo là tấm gương sáng trong nền Y học.Dạy ta những tính chất vị thuốc của thao mộc kim thạch cầm thú , dạy ta bào chế tẩm sao, để cho hợp với tạng phủ của con người , giúp cho sự trị liệu hoặc bồi bổ tâm can cho khỏe mạnh.
653 |aDược tính chỉ nam
653|aDược
691|aDược
691|aY học cổ truyền
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120872
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/17thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120872 Kho sách chuyên ngành 615.5 N499 - M663 Y học cổ truyền 1

Không có liên kết tài liệu số nào