DDC 294.34435
Tác giả CN Quỳnh, Na
Nhan đề Đại thủ ấn : Tức thân thành phật / Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2011
Mô tả vật lý 382 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Nặc, Bố Vượng Điển
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120873
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120736
0022
004CC72585B-D5F4-4E73-A3DD-ABC36B455202
005202212011650
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20221201165036|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a294.34435|bQ89 - N111
100 |aQuỳnh, Na
245 |aĐại thủ ấn : |bTức thân thành phật / |cQuỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2011
300 |a382 tr. ; |ccm.
700 |aNặc, Bố Vượng Điển
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120873
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/18thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120873 Kho sách chuyên ngành 294.34435 Q89 - N111 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào