DDC 612
Tác giả CN Hall, John E.
Nhan đề Guyton Hall Giáo trình sinh lý học y học : Guyton and Hall Textbook of Medical physiology / John E. Hall, Arthur C. Guyton;
Lần xuất bản 13th edition
Thông tin xuất bản US : Elsevier, 2016
Mô tả vật lý 1062 tr. ; cm.
Phụ chú Sách dịch
Tác giả(bs) CN Guyton;, Arthur C.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120874
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120737
00215
004D9E77FE0-023D-48E9-914F-10CA1A293C19
005202212011658
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20230613180837|bvulh|c|d|y20221201165824|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bH174 - J653
100 |aHall, John E.
245 |aGuyton Hall Giáo trình sinh lý học y học : |bGuyton and Hall Textbook of Medical physiology / |cJohn E. Hall, Arthur C. Guyton;
250 |a13th edition
260 |aUS : |bElsevier, |c2016
300 |a1062 tr. ; |ccm.
500 |aSách dịch
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
700 |aGuyton;, Arthur C.
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120874
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/19thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120874 Kho sách chuyên ngành 612 H174 - J653 Y đa khoa 1

Không có liên kết tài liệu số nào