DDC 501
Tác giả CN Bachelard, Gaston
Nhan đề Sự hình thành tinh thần khoa học : Góp phần phân tâm luận về sự hiểu biết khách quan / Gaston Bachelard; Hà Dương Tuấn dich, Nguyễn Văn khoa hiệu đính
Lần xuất bản Lần 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2017
Mô tả vật lý 464 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120742
00258
004FBFA0293-AE93-4119-A798-96925B5821DF
005202212021223
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20221202122447|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a501|bB119 - G256
100 |aBachelard, Gaston
245 |aSự hình thành tinh thần khoa học : |bGóp phần phân tâm luận về sự hiểu biết khách quan / |cGaston Bachelard; Hà Dương Tuấn dich, Nguyễn Văn khoa hiệu đính
250 |aLần 2
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2017
300 |a464 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/2/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0