DDC 616.0754
Tác giả CN Nguyễn, Trung Kiên
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trung tâm giáo dục y học và huấn luyện kỹ năng y khoa
Nhan đề Tiền lâm sàng. Kỹ năng chuyên khoa cơ bản / T.2 : Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Phương
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2023
Mô tả vật lý 303 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Tiền lâm sàng
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Phương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121688-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123521
00214
004CFD63F3D-C342-4376-BF77-25ACAD700CF6
005202311211413
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020|a9786046662419|c185000
039|a20231121141331|bvulh|y20231106094109|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.0754 |bN576 - P577
100 |aNguyễn, Trung Kiên
110|aTrường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trung tâm giáo dục y học và huấn luyện kỹ năng y khoa
245 |aTiền lâm sàng. |nT.2 : |bKỹ năng chuyên khoa cơ bản / |cNguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Phương
260 |aH. : |bY học, |c2023
300 |a303 tr. ; |c27 cm.
653 |aTiền lâm sàng
653 |aGiáo trình
691|aY đa khoa
691|aGeneral Health
700 |aNguyễn, Minh Phương
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121688-90
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 11/6/4thumbimage.jpg
890|a3|b6|c1|d8
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121688 Kho sách chuyên ngành 616.0754 N576 - P577 Y đa khoa 1
2 10121689 Kho sách chuyên ngành 616.0754 N576 - P577 Y đa khoa 2 Hạn trả:20-04-2024
3 10121690 Kho sách chuyên ngành 616.0754 N576 - P577 Y đa khoa 3 Hạn trả:20-04-2024