DDC 610.73069
Tác giả CN Trần, Diệp Tuấn
Tác giả TT Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn Y đức xã hội học
Nhan đề Đạo đức y học / Trần Diệp Tuấn, Trương Phi Hùng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Thị Bay
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 189 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đình Công
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124123
00214
0049B3B741D-2B82-491A-AE70-F2B34622131A
005202312201324
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20231220132424|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.73069|bT772 - T883
100 |aTrần, Diệp Tuấn
110 |aĐại học Y dược TP.HCM. Bộ môn Y đức xã hội học
245 |aĐạo đức y học / |cTrần Diệp Tuấn, Trương Phi Hùng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Thị Bay
250 |aTái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa và bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a189 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
700 |aĐỗ, Đình Công
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/20/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d21