DDC 610.730711
Tác giả CN Phạm, Văn Lình
Nhan đề Giáo trình Điều dưỡng cơ sở / Phạm Văn Lình, Lại Văn Nông
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 333 tr. ; cm.
Tóm tắt Đại cương về ngành điều dưỡng và sức khoẻ con người. Hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản trên người bệnh, quản lý dụng cụ y tế, quy trình chăm sóc người bệnh, theo dõi trong chăm sóc và an toàn người bệnh, phối hợp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10121880-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124294
00214
0042A92F87F-5B0A-47E3-9F27-4594069B8548
005202312271837
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046650935|c110000
039|a20231227183757|bvulh|y20231227110020|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.730711|bP534 - L755
100 |aPhạm, Văn Lình
245 |aGiáo trình Điều dưỡng cơ sở / |cPhạm Văn Lình, Lại Văn Nông
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a333 tr. ; |ccm.
520 |aĐại cương về ngành điều dưỡng và sức khoẻ con người. Hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản trên người bệnh, quản lý dụng cụ y tế, quy trình chăm sóc người bệnh, theo dõi trong chăm sóc và an toàn người bệnh, phối hợp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật
653 |aGiáo trình
653 |aĐiều dưỡng
691|aY đa khoa
691|aĐiều dưỡng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10121880-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/27 svtt 2/11thumbimage.jpg
890|a5|b9|c1|d34
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121880 Kho sách chuyên ngành 610.730711 P534 - L755 Giáo trình 1
2 10121881 Kho sách chuyên ngành 610.730711 P534 - L755 Giáo trình 2 Hạn trả:21-04-2024
3 10121882 Kho sách chuyên ngành 610.730711 P534 - L755 Giáo trình 3 Hạn trả:20-04-2024
4 10121883 Kho sách chuyên ngành 610.730711 P534 - L755 Giáo trình 4
5 10121884 Kho sách chuyên ngành 610.730711 P534 - L755 Giáo trình 5 Hạn trả:20-04-2024